szkolenie okresowe

Najbliższy kurs:

Zapisz się w dowolnym momencie lub sprawdź Bazę Usług Rozwojowych

Szkolenie okresowe

Dotyczy kierowcy zawodowego, który:

 • uzyskał prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, przed 10 września 2008 r. lub kategorii C1, C1+E, C, C+E, przed 10 września 2009 r.
 • odnawia świadectwo kwalifikacji zawodowej po 5 latach – kończy się ważność zawodowego prawa jazdy,
 • zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie powyższego obowiązku przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu.

Kierowca wykonujący przewozy na potrzeby własne do 10 września 2008 r. był zwolniony z obowiązku szkolenia. Obecnie takie osoby również muszą uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Widok z auta na jezdnię. Po prawej stronie widoczne dwie ciężarówki

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły szkolenia okresowego

W szkoleniu okresowym może wziąć udział osoba, która:

 • uzyskała PKZ*
 • przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe),
 • studiuje w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (i przedstawi zaświadczenie to potwierdzające),
 • wykonuje przewóz dla polskiego przedsiębiorstwa.

Szkolenie okresowe w wymiarze 35 godzin teoretycznych jest realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Po zakończeniu pięciodniowego szkolenia otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez 5 lat – nie ma egzaminu.

Otrzymane świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wraz z orzeczeniem z badań psychologicznych, orzeczeniem z badań lekarskich i jedną fotografią należy złożyć do (zgodnego z miejscem zameldowania) Wydziału Komunikacji. Efektem tego jest otrzymanie wpisu Kodu 95 oraz daty jego ważności w prawo jazdy i dopiero wówczas można legalnie wykonywać przewóz rzeczy lub osób w transporcie drogowym.

*Co to jest PKZ i jak go uzyskać?

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego. Profil zawiera dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95.

Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego jest niezbędne do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po kursie.

Co należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji?

 1. Orzeczenie od psychologa transportu
 2. Orzeczenie od lekarza uprawnionego do badania kierowców i medycyny pracy
 3. Zdjęcie kolorowe
 4. Wniosek – dostępny na miejscu w Wydziale Komunikacji
 5. Dowód osobisty oraz prawo jazdy

Zobacz więcej naszych kursów