Kategoria C+E

Najbliższy kurs:

06.05.2024, godz. 15:00

ul. Brodzińskiego 17, Tarnów

Prawo jazdy Kategoria C+E

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą,
 • rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %,
 • posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kategorii B+E


Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Zapisz się na kurs!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu kategorii C+E

Wymagany wiek: 20 lat i 9 miesięcy

Wymagana liczba godzin: minimum 25 godzin zajęć praktycznych

Warunki dodatkowe:

 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego 
 • uzyskanie orzeczenia psychologicznego
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
 • przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została poniżej. Min. 25 godz. zegarowych:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 3. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie
 4. Włączanie się do ruchu
 5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 7. Bezpieczne wykonywanie manewrów
 8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 10. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 13. Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą
 14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości – co najmniej 10 godz.

Zobacz więcej naszych kursów