dofinansowanie

W naszej szkole jazdy możesz skorzystać z dofinansowania 85% w ramach projektu Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I

Kto może skorzystać z dofinansowania?

  1. osoby pełnoletnie
  • osoby związane z Małopolską, czyli takie, które wykażą w procesie rekrutacji, że mieszkają w tym regionie (warunek ten będzie potwierdzony oświadczeniem) lub pracują w Małopolsce (na podstawie zaświadczenia)
  • osoby pracujące, czyli osoby, które: 
  • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło
lub 
  1. posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
  2. są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
  3. są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS,
 
Więcej informacji: Małopolski Pociąg Do Kariery

Wszystkie kursy z dofinansowaniem

Z pomocą OSK Kramex można uzyskać dofinansowanie do wszystkich prowadzonych przez nas kursów oraz kwalifikacji. 

Kursy w ramach dofinansowania są prowadzone kilka razy w miesiącu.

Aktualna lista dostepnych kursów: Baza Usług Rozwojowych

mężczyzna prowadzący nowoczesny samochód

Potrzebujesz uzyskać więcej informacji?