Kategoria a/a2

Najbliższe badania:

14.05.2024, godz. 14:30

ul. Brodzińskiego 17, Tarnów

Prawo jazdy kategoria A/A2 - motocykle

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • Pojazdami określonymi dla kategorii AM
 • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • Motocyklem
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100kg
Zielony i czerwony motocykl do nauki jazdy.

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu kategorii A i A2

Wymagany wiek:

 • kat. A2: 17 lat i 9 miesięcy.
 • kat. A: 23 lat i 9 miesięcy lub 2 lata od otrzymania prawa jazdy kategorii A2.
Wymagana liczba godzin: 
 • minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych 
Warunki dodatkowe:
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego 
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
 • przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Ogólna tematyka zajęć realizowanych w ramach 30 godz. teoretycznych:

 1. Przepisy ruchu drogowego – 22 godz.
 2. Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe – 2 godz.
 3. Technika kierowania pojazdem – 2 godz.
 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 4 godz.

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została poniżej. Łącznie 20 godz. zegarowych:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 3. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie
 4. Włączanie się do ruchu
 5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 7. Bezpieczne wykonywanie manewrów
 8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 10. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 13. Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości – co najmniej 4 godzzegarowych

Zobacz więcej naszych kursów