Kategoria B

Najbliższe spotkanie organizacyjne:

14.05.2024, godz. 14:30

ul. Brodzińskiego 17, Tarnów

Prawo jazdy kategoria B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym:

 • o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
 • o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
 • wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym.
kokpit nowoczesnego samochodu

Istnieje możliwość wyboru samochodu z automatyczną skrzynią biegów!

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

szereg samochodów do nauki jazdy
Mężczyzna z rękami na kierownicy. W tle plac manewrowy do nauki jazdy
szereg samochodów nauki jazdy na placu manewrowym

Szczegóły kursu kategorii B

Wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy.

Wymagana liczba godzin: minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych 
 
Warunki dodatkowe:
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego 
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
 • przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Ogólna tematyka zajęć realizowanych w ramach 30 godz. teoretycznych:

 1. Przepisy ruchu drogowego – 22 godz.
 2. Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe – 2 godz.
 3. Technika kierowania pojazdem – 2 godz.
 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 4 godz.

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została poniżej. Łącznie 30 godz. zegarowych:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 3. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie
 4. Włączanie się do ruchu
 5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 7. Bezpieczne wykonywanie manewrów
 8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 10. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 13. Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości – co najmniej 4 godz.

Zobacz więcej naszych kursów