Kategoria C

Najbliższy kurs:

06.05.2024, godz. 15:00

ul. Brodzińskiego 17, Tarnów

Prawo jazdy Kategoria C
- ciężarówki
Również na samochodzie ciężarowym z automatyczną skrzynią biegów

 Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym.

Warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Ciężarówki i autobusy do nauki jazdy z lotu ptaka

Zapisz się na kurs!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu kategorii C

Wymagany wiek: 20 lat i 9 miesięcy

Wymagana liczba godzin: minimum 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych

Warunki dodatkowe:

 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
 • przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Ogólna tematyka zajęć realizowanych w ramach 20 godz. teoretycznych:

  1. Przepisy ruchu drogowego – 22 godz.
  2. Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe – 2 godz.
  3. Technika kierowania pojazdem – 2 godz.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy – 4 godz.

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona znajduje się poniżej. Łącznie 30 godz. zegarowych:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 3. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie
 4. Włączanie się do ruchu
 5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 7. Bezpieczne wykonywanie manewrów
 8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 10. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 13. Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości – co najmniej 4 godz3

Zobacz więcej naszych kursów