kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Najbliższy kurs:

Zapisz się w dowolnym momencie lub sprawdź Bazę Usług Rozwojowych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie dotyczy nowego kierowcy zamierzającego wykonywać przewozy drogowe osób lub rzeczy, który posiada kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną i przystępuje do szkolenia po raz pierwszy w zakresie innego bloku programowego, a uzyskał prawo jazdy:

 • kategorii D1, D po 10 września 2008 r. i nie ukończył 23 lat w zakresie uzyskania uprawnień kierowcy autobusu,
 • kategorii C1, C po 10 września 2009 r. i nie ukończył 21 lat – w zakresie wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego.

W przypadku uzyskania prawa jazdy wcześniej, pomimo, że jesteś kierowcą bez doświadczenia, zamiast kwalifikacji wstępnej obowiązuje szkolenie okresowe.

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Warunkiem uczestnictwa w kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest:

 • uzyskanie PKZ* (Profil Kierowcy Zawodowego)
 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe),
 • studiowanie w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (potwierdzone zaświadczeniem),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne (65 godzin) i praktyczne (5 godzin) realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej – dla konkretnej kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+ E)

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym w formie testu kwalifikacyjnego.

Test składa się z tylko z części specjalistycznej (10 pytań)

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w części specjalistycznej.

Po zdanym egzaminie należy otrzymane świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wraz z orzeczeniem z badań psychologicznych, orzeczeniem z badań lekarskich i jedną fotografią złożyć do (zgodnego z miejscem zameldowania) Wydziału Komunikacji. Efektem tego jest otrzymanie wpisu Kodu 95 oraz daty jego ważności w prawo jazdy i dopiero wówczas można legalnie wykonywać przewóz rzeczy lub osób w transporcie drogowym.

*Co to jest PKZ i jak go uzyskać?

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego. Profil zawiera dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95.

Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego jest niezbędne do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po kursie.

Co należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji?

 1. Orzeczenie od psychologa transportu
 2. Orzeczenie od lekarza uprawnionego do badania kierowców i medycyny pracy
 3. Zdjęcie kolorowe
 4. Wniosek – dostępny na miejscu w Wydziale Komunikacji
 5. Dowód osobisty oraz prawo jazdy

Zobacz więcej naszych kursów