Kategoria D

Najbliższy kurs:

24.04.2024, godz. 15:00

ul. Brodzińskiego 17, Tarnów

Prawo jazdy Kategoria D

Kategoria D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazdem z kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym – tylko w Polsce
 • pojazdem wolnobieżnym (na przykład walec) – tylko w Polsce
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
Kolorowy autobus do nauki jazdy Kramex

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu kategorii D

Wymagany wiek: 23 lata i 9 miesięcy lub 21 lat (jeśli uzyskano Kwalifikację Wstępną w bloku programowym D, D1, D+E. D1+E)

Wymagana liczba godzin: minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych 
 
Warunki dodatkowe:
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego
 • orzeczenia psychologicznego od psychologa transportu 
 • Profil Kandydata na Kierowcę
 • po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego  w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.
 • przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Ogólna tematyka zajęć realizowanych w ramach 30 godz. teoretycznych:

 1. Przepisy ruchu drogowego – 12 godz.
 2. Czynności kontrolno-obsługowe w pojeździe – 2 godz.
 3. Technika kierowania pojazdem – 2 godz.
 4. Obowiązki kierowcy, bezpieczne przewożenie osób – 4 godz.
 5. Czas pracy i odpoczynek kierowcy, obsługa tachografu różnych typów oraz dokumentowanie czasu pracy kierowcy – 4 godz.
 6. Specyfika pracy: komunikacji miejskiej, komunikacji lokalnej lub podmiejskiej, długodystansowej krajowej oraz długodystansowej międzynarodowej, przewozy turystyczne – 4 godz.
 7. Formalne kwalifikacje oraz indywidualne predyspozycje wymagane do zawodu kierowcy autobusu – 2 godz.

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została poniżej. Łącznie 60 godz. zegarowych:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy
 2. Przygotowanie pojazdu do jazdy
 3. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie
 4. Włączanie się do ruchu
 5. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze
 6. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 7. Bezpieczne wykonywanie manewrów
 8. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 9. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 10. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 11. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 12. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 13. Podejmowanie działań w zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 14. Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości – co najmniej 4 godz6

Zobacz więcej naszych kursów