KWALIFIKACJA wstępna UZUPEŁNIAJĄCA przyspieszona

Najbliższy kurs:

Rozpocznij w dowolnym momencie lub sprawdź Bazę Usług Rozwojowych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat. 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
osoba z ręką na kierownicy

Zapisz się!

Możesz zacząć w każdej chwili

Szczegóły kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną

Warunkiem uczestnictwa w kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną jest:

 • uzyskanie PKZ*
 • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w roku (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe),
 • studiowanie w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy (potwierdzone zaświadczeniem),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne (32,5 godzin) i praktyczne (2,5 godzin) realizowane w blokach programowych w zakresie: części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz części specjalistycznej – dla konkretnej kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+ E)

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym w formie testu kwalifikacyjnego.

Test składa się z jednej części specjalistycznej i zawiera  10 pytań.

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w części specjalistycznej.

Po zdanym egzaminie należy otrzymane świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wraz z orzeczeniem z badań psychologicznych, orzeczeniem z badań lekarskich i jedną fotografią złożyć do (zgodnego z miejscem zameldowania) Wydziału Komunikacji. Efektem tego jest otrzymanie wpisu Kodu 95 oraz daty jego ważności w prawo jazdy i dopiero wówczas można legalnie wykonywać przewóz rzeczy lub osób w transporcie drogowym.

*Co to jest PKZ i jak go uzyskać?

PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego. Profil zawiera dane identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95.

Uzyskanie Profilu Kierowcy Zawodowego jest niezbędne do rozpoczęcia kursu na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po kursie.

Co należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji?

 1. Orzeczenie od psychologa transportu
 2. Orzeczenie od lekarza uprawnionego do badania kierowców i medycyny pracy
 3. Zdjęcie kolorowe
 4. Wniosek – dostępny na miejscu w Wydziale Komunikacji
 5. Dowód osobisty oraz prawo jazdy